Verantwoording

De op deze website getoonde gegevens zijn overgenomen uit de publicatie Wie herdenken wij op 4 mei? verschenen op 2 april 2020. De verantwoording van de gegevens is hier te downloaden. Een klein aantal wijzigingen ten opzichte van de publicatie wordt hieronder toegelicht.

Overige burgerslachtoffers

Aan de online taartdiagram onder het kopje ‘slachtoffers naar oorzaak’ is de categorie Jehova’s getuigen toegevoegd. In de publicatie hebben deze oorlogsslachtoffers een apart subhoofdstuk.

Nederlandse burgerslachtoffers Nederlands-Indië / Indonesië

In de publicatie worden drie periodes onderscheiden tussen 1942 en 1958, met ieder een totaalcijfer. Op de website zijn de totalen samengevoegd. De totaalcijfers van de slachtoffers van de drie perioden zijn op één pagina samengevoegd onder het kopje ‘slachtoffers per periode’. Voor de ‘graven’ onder de grafstenen is het het grootste getal van de oorspronkelijke schatting genomen.

Militaire slachtoffers

De militaire- en koopvaardijslachtoffers zijn op de website samengevoegd en worden per jaar uitgebeeld. In de publicatie hadden zij aparte subhoofdstukken. Het onderscheid tussen de totale slachtoffers wordt bij het kopje ‘slachtoffers per categorie’ gedifferentieerd.