Verzetsslachtoffers

Tijdens de bezetting werd op allerlei manieren verzet gepleegd. Hoeveel mensen verzet pleegden is onduidelijk, want wat was verzet precies? Was het vertellen van anti-Duitse grapjes en daarvoor in gevangenis belanden een verzetsdaad? Of behoorde je pas tot het verzet als je de bezetter actief tegenwerkte en er zwaardere straffen op het spel stonden?

De groep waarvan duidelijk is dat ze tot het verzet behoorden zijn de doden die wij herdenken. Zij zijn gestorven omdat zij zich verzetten tegen de bezetter en dat met hun leven moesten bekopen. De meesten verzetsslachtoffers zijn in kampen overleden, een kwart is geëxecuteerd.

Foto: Beeldbank WO2 - Verzetsmuseum Zuid-Holland

Totaal aantal verzetsslachtoffers

Verzetsslachtoffers per jaar

1940

1941

1942

1943

1944

1945